چهارشنبه 27 تیر 1403

نمایشگاه عکس «٤٠ عکس، ٤٠ عکاس» به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به همت ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و موسسه مردم نهاد جلوه باران در نگارخانه مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم‌الانبیا(ص) رشت افتتاح شد.

در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf
در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf
در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf
در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf
در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf

235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد

 

در این بازه زمانی کوتاه 235 اثر از 54 عکاس از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری، 40 عکس برای نمایش انتخاب شد.
این مقام مسئول با اشاره به تعامل ادارات کل ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جهت برگزار نمایشگاه مذکور، گفت: نمایشگاه «40 عکس، 40 عکاس» در سراسر استان به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه آثاری از امیر آقایی، الهه فلاح بلندطبع، اصغر عبدی، امیرمحبوب یگانه، حسین خائف، امیرصالح غنجی، حسن جوری، حسین داداش‌زاده، حسین شمس، رضا احمدپور، روح‌الله خانزاده، زهرا جوری، زینب صبوری، سید محمد شاداب، سید مرتضی جوانمرد، سیده ‌دنیا معصومی، عباس عاشوری، علی شفیعی کلی، علی کتمان، محمد ابراهیمی، علیرضا آذرم، مجتبی محمدی، محمد آهنگر، محمدرضا کشازرع، مژگان زینعلی، مصطفی عاشوری، میثم پورجعفری، مهدی کرمی و نسترن نعمتی در معرض دید علاقمندان قرار دارد. - See more at: http://www.gilan-online.ir/Fa/news/86776/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%C2%AB40-%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%8C-40-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF#sthash.arboRH1W.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات
کد امنیتی روبرو را وارد کنید
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه جلوه باران می باشد
2015 © JBaran